Forside

Om VSI

Viden

Cases

Teamet

Job

Kontakt 

VSI Group Denmark ApS
Bramhale vej 45
6100 Haderslev
Denmark

CVR: 35470387

VSI Group Asia Co., Ltd.
97 Chotana Rd Soi 22
T. Patan, A. Muang
50300 Chiang Mai
Thailand

BOI no. : 1821(7)/2555
Tax/VAT no : 0505555003302

Facebook annoncering

4 tips til din Facebook annoncering

1. Forstå hvordan Facebook algoritmen arbejder

I første omgang er det vigtigt at forstå hvordan Facebook algoritmen arbejder. Fordi Facebook algoritmen bestemmer, hvilke annoncer vi bliver eksponeret for, når vi scroller igennem vores nyheds feed på Instagram og FacebookAlgoritmen bestemmer også rækkefølgen for, hvornår vi bliver eksponeret for annoncer og hvilke medier vi bliver præsenteret for.

Facebook bruger machine learning til at forudsige, hvilke annoncer der vil give dig som bruger mest værdi. Er du eksempelvis typen der elsker at se og interagerer med videoer? Så er det også videoannoncer du vil se I dit feed og ikke bannerannoncer.

Facebook evaluerer altså via sine algoritmer, hvilke brugere der med størst sandsynlighed vil foretage en konverteringshandling ud fra de annoncer du har stillet algoritmen til rådighed.    

Derfor er det vigtigt at “fodre” algoritmen, så den har bedst mulighed for at gøre sit arbejde. Det gør du b.la. ved at oprette flere creatives i dit annoncesæt. Med creatives menes der det visuelle content der bliver vist i annoncen. Det er f.eks. ikke nok at oprette en annonce med et banner. Herved udelukker du en del af din målgruppe, fordi annoncen ikke vil blive vist til folk der interagerer med videoannoncer. Så opret altid flere forskellige creatives.    

Hvordan fungerer Facebooks algoritme i 2021? 

Tilbage i januar annoncerede Facebook ændringer i deres algoritme. Her er en kort forklaring på, hvordan Facebooks algoritme fungerer:

1. Facebook indsamler ALLE tilgængelige opslag i brugerens netværk, og giver hvert opslag en score. Scoren er baseret på forudbestemte ranking signaler. De forskellige ranking signaler er blandt andet: forhold, indholdstyper, popularitet og aktualitet.

2. Herefter sorterer algoritmen de opslag fra, som algoritmen vurderer, at brugeren ikke vil interagere med, på baggrund af brugerens tidligere adfærd. Derudover bliver indhold, som brugeren har givet udtryk for, at de ikke kan lide, også sorteret fra. Som bl.a. clickbait og misinformation.

3. Det er i tredje trin, Facebooks algoritme viser sine kræfter. Algoritmen laver en endelig score på de opslag, der er kommet igennem nåleøjet. Opslagenes score bliver i denne del af processen personliggjort. Det vil sige, at algoritmen vurderer, hvor tilbøjelig en bruger er til at ’like’ eller dele et opslag. F.eks. er Annemette 20% mere tilbøjelig til at se en video fra hendes Spejdergruppe, samtidig er hun 95% tilbøjelig til at ’like’ et billede af hendes søsters nye hamster.

4. Til slut danner algoritmen et sæt af medietyper og opslag, så du som bruger altid, bliver eksponeret for de opslag det forventes du finder mest interessante.

TikTok PNG

Selvom Facebooks algoritme bruger tusinde ranking signaler, så har Facebook været konsekvent med de samme fire ranking signaler. Disse fire bliver betragtet som nogle af de mest betydningsfulde for at få en topplacering i et Facebook nyheds feed.

 Forhold: Er opslag fra mennesker, virksomheder, nyhedssider eller offentlige personer, som en bruger interagerer med. (Beskeder, tags, follows osv.)

 Indholdstype: Er, hvilket medie der bliver brugt i et opslag og hvilken type medie brugeren interagerer mest med. (Videoer, billeder, link osv.)

● Popularitet: Hvor mange har set et opslag, og hvordan reagerer brugerne på det? Deler de det, kommenterer de det, ignorerer de det eller giver de en reaktion?

Aktualitet: Hvor gammelt er dit opslag? Nyere opslag bliver placeret højere i et feed 

2. Lad Facebook gøre arbejdet for dig

Har du hørt om begrebet “Work smarter, not harder”?
Virksomheder, som har inkorporeret teknologier og værktøjer i deres daglige arbejdsprocesser, har mange fordele i forhold til tidsoptimering.

Facebook algoritmen er de seneste par år blevet mere kompleks og effektiv. Det vil sige, at du ikke længere behøver at gå ind og foretage løbende småjusteringer. Algoritmen er blevet så effektiv, at den oftest er bedre til at vurdere hvem der skal se dine annoncer – end du er.

Hver gang din annonce bliver vist, lærer algoritmen mere om, hvor det er bedst at vise annoncen. Optimeringen af annoncens effektivitet bliver bedre, jo mere annoncen bliver vist. 

’Læringsfasen’ er første algoritme-fase, når du opsætter din annonce.
Læringsfasen er en periode, hvor algoritmen indsamler data om dit annoncesæt. Under læringsfasen undersøger algoritmen, den bedste mulige måde at levere dit annoncesæt. Læringsfasen bliver igangsat, når du opsætter en ny annonce, laver et nyt annoncesæt, eller foretager en betydelig justering i en allerede eksisterende annonce eller annoncesæt.

TikTok

Facebooks algoritme mål er at finde den mest effektive måde at levere dit annoncesæt på. Annoncesættet forsvinder fra læringsfasen, når annoncens effektivitet er stabil. Hvilket oftest er efter ca. 50 optimeringshændelser. Foretager du justeringer i din annonce eller annoncesæt, bliver læringsfasen nulstillet. 

Vi anbefaler derfor, at du ved en opsætning af en kampagne giver algoritmen så meget information som muligt, og lader Facebooks algoritmer arbejde for dig.

3. Brug AIDA modellen til din annoncering

AIDA modellen er et analyseværktøj, der kan hjælpe dig med at analysere og fortolke reklamer. Den hjælper dig også med at få et indblik i de tanker, der måtte være bag en reklame. Det er derfor et fremragende værktøj, når du for eksempel skal opsætte en annonce. 

Skal du til at opsætte en annonce? Så bør du overveje at tænke AIDA modellen ind i din strategi.

Med AIDA modellen står for:

A: Attention

I den første del af modellen, gælder det om at fange forbrugernes opmærksomhed. Det er i denne del af modellen vigtigt, at få skabt blikfang med din annonce. 

Et godt tip, er at spørge sig selv, hvad der er mest iøjnefaldende, når du ser en annonce?

I: Interest

Det er i dag ikke nok at få forbrugernes opmærksomhed. Det gælder i dag, i højere grad, om at få forbrugerne til at vise interesse. 

Hvad kan få forbrugeren til at vise interesse, og bruge mere tid på din annoncering?

D: Desire

Når du har formået at skabe interesse hos forbrugeren, så er det næste skridt at sætte gang i følelser og tanker. Målet med denne del af modellen, er at få påvirket forbrugernes følelser. Den skal give forbrugeren et ønske om at eje produktet, eller opleve den følelse annoncen repræsenterer. 

Hvordan vil annoncen gerne have forbrugeren til at føle?

A: Action

Den sidste del af modellen handler om, at få forbrugeren til at foretage en handling. Det kan være i form af et køb. 

Forbrugeren vil være mere tilbøjelig til at foretage et køb, hvis de tre ovenstående kriterier er opfyldt.

5. Vær opmærksom på iOS 14.4 opdateringen

I efteråret 2020 annoncerede Apple deres nye iOS styresystem (version 14.4), og i forbindelse fulgte der en masse ændringer i mulighederne for opsamling af data, hvilket påvirker dig som annoncører på Facebook. 

Hvilke elementer påvirker iOS opdateringen?

iOS brugere har, som alle andre brugere, mulighed for at vælge eller fravælge cookies hjemmesider. Med den nye opdatering skal brugeren tilvælge trackingen i stedet for at fravælge den.

Hvad er konse – kvenserne af iOS 14.4?

iOS opdateringen berører ikke kun Apple’s brugere. Det er nemlig Facebook, der skal sørge for at overholde de nye krav fra opdateringen. Herunder er opdateringens konsekvenser nedskrevet:

Optimering: Optimeringerne ud fra konverteringsdata vil være mere upræcise i forhold til før.

Forsinket data: Som resultat af den nye opdatering er der en risiko for, at din data kan være forsinket med op til 3 dage. Det vil altså sige, at du først vil kunne se resultaterne for annoncerne efter 3 dage.

Retargeting: Det vil blive mere krævende at opsætte retargeting annoncer. Årsagen er, at der vil være mindre data at lave retargeting udfra. Brugere der har fravalgt cookie indsamling, vil ikke længere fremgå i retargeting listen, og kan derfor ikke modtage retargeting annoncerne.  

Custom Audiences: Ligesom retargeting, så er konverteringsdataen ikke så let tilgængeligt, som tidligere. Dette betyder, at der vil være færre brugere, som du kan trække data fra til at opsætte custom audiences. De brugere, som fravælger sporingen, vil altså ikke være tilgængelige i custom audiences.   

Konverteringsmål: Det var tidligere tilladt at opsætte ubegrænset konverteringsevents. I den nye opdatering der nu max opsættes 8 konverteringsevents. Det er derfor vigtigt, at du får opsat events ud fra de paramenter, som du vurderer, er vigtige for din virksomhed.

Attribution vindue: iOS opdateringen påvirker også attributionsvinduet og håndteringen af data. Attribution vinduet er de antal dage der går fra en bruger for første gang ser eller klikker på din Facebook annonce til samme bruger udfører en konverteringshandling.

Før opdateringen havde man et 28 dages attributionsvindue. Efter opdateringen har du nu kun et 7 dages attributionsvindue. Det betyder at de konverteringshændelser der sker efter 7 dage, vil ikke blive tilskrevet din Facebook annonce. Hvilket har en negativ effekt på din CPA and ROAS.